Meer zekerheid door normconforme stroomvoorziening
Dankzij geïntegreerde TESVOLT-omvormer

Stroomkwaliteit

Dure machines en systemen beveiligen

Tijdens het gebruik van productiefaciliteiten valt niet te vermijden dat er storingen optreden, die zich kunnen voordoen als ongewenste spanningsschommelingen. Dergelijke storingen worden vaak veroorzaakt door moderne technologieën, zoals frequentieomvormers op elektromotoren, ledverlichting of andere bestuurbare systemen, en kunnen zelfs nadelige gevolgen hebben voor het openbare stroomnet. Daardoor wordt de productiefaciliteit van kwalitatief slechtere stroom voorzien, wat problemen als uitval van machines, storingen in de gegevensoverdracht en bedrijfsstilstand kan leiden. Deze problemen brengen zowel economische (kosten ten gevolge van productiestilstand) als juridische (verlies van de fabrieksgarantie en verzekeringsdekking) consequenties met zich mee voor de exploitant van de faciliteit.

Met een batterijomvormer met stroomkwaliteit- of actief filter-functie kunt u dergelijke ongewenste elektrische storingen in de spanning effectief uitbalanceren, ongeacht of ze ontstaan in het laagspanningssysteem zelf of door problemen met het middenspanningsnet. Daardoor garanderen wij een consistent hoogwaardige spanning en dus ook een veilige werking van de systemen.

Voordelen

  • Voldoet aan normatieve vereisten door DIN-norm voor stroomnetkwaliteit (DIN EN 61000-2-2/4 en 50160)
  • Door spanningsstoringen te voorkomen en te voldoen aan de voorwaarden van de fabrikant, blijft de systeemgarantie behouden
  • Apparaten en installaties worden minder belast
  • Storende invloeden worden tot een minimum beperkt, wat tot minder storende geluiden en minder vermogensverlies leidt
  • Onverklaarbare schakelgebeurtenissen bij zekeringen of stroomonderbrekers worden vermeden

Bescherm uw investeringen!

Wij adviseren u graag over het onderwerp stroomkwaliteit met TESVOLT-opslagsystemen.

Neem nu contact op!

Achtergrond

Elke exploitant van een installatie is er zelf voor verantwoordelijk dat de stroomkwaliteit in zijn bedrijf aan de normen voldoet. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de verzekering uitkeert in geval van schade aan het stroomnet, de installaties, de apparatuur en personen. Ook machinefabrikanten geven nauwkeurige instructies over de stroomkwaliteit die nodig is om de garantie conform de geldende VDE-richtlijn, de machinerichtlijn of de DIN-/EN-/ISO-normen te behouden. Indien de netspanning buiten deze normatieve grenzen valt, kunnen fabrikanten bij schade weigeren garantie te verlenen op grond van oneigenlijk gebruik. Een omvormer met stroomkwaliteit- of actief filter-functie kan helpen aan de vereisten te voldoen, risico’s tot een minimum te beperken en productiestilstand te voorkomen.

Video met uitleg over stroomkwaliteit

Hebt u vragen over de technische planning?

Registreer u gratis via ons partner-portal. Daar kunt u terecht voor alle diensten voor installateurs, van uw persoonlijke contactpersoon tot aan offertes en uitvoering van de opdracht.

Naar het partner-portal

Referentieproject

Energietechnologiebedrijf, Duitsland
Met opslag voor multifunctioneel gebruik uitgerust voor de toekomst"

Onze producten

TS-I HV 80
De alleskunner: Blinkt uit op het gebied van lange levensduur, efficiëntie en flexibele uitbreidingsmogelijkheden.
TS-I HV 80 E
De alleskunner met de E-factor: Hoogste energiedichtheid, lage investeringskosten en veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Onze diensten

TESWORLD-App
De TESWORLD AR-App presenteert u ons uitgebreide assortiment energieopslagsystemen in augmented reality."