COLOFON

Informatie conform § 5 TMG:

TESVOLT AG
Am Heideberg 31
06886 Lutherstadt Wittenberg

Vertegenwoordigd door:

Directie: Daniel Hannemann (voorzitter), Simon Schandert, Philipp Koecke
President-commissaris: Oliver Borrmann

Contact:

Telefoon: +49 (0) 3491 8797-100
Fax: +49 (0) 3491 8797-102
E-mail: info@tesvolt.com

Handelsregister:

ingeschreven in het handelsregister.
Voor het handelsregister bevoegde rechterlijke instantie: Amtsgericht Stendal
Registernummer: HRB 31785

Btw:

btw-identificatienummer volgens §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 296 431 494

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 ABS. 2 RSTV:

TESVOLT AG
Am Heideberg 31
06886 Lutherstadt Wittenberg

Geschillenbeslechting:

De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres staat hierboven in de colofon.

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

§ 7 lid1 TMG bepaalt dat wij als dienstverlener volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk zijn voor onze eigen inhoud op deze pagina's. Volgens §§ 8 bis 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht verstrekte of opgeslagen externe informatie te controleren of onderzoek te doen naar omstandigheden die duiden op een activiteit die strijdig is met het recht.

Dit laat verplichtingen om informatie te verwijderen of te blokkeren voor gebruik volgens de algemene wetgeving onverlet. Van aansprakelijkheid kan echter pas sprake zijn vanaf het moment dat wij kennis hebben genomen van een overtreding. Zodra er inbreuken worden gemeld, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links:

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Derhalve kunnen wij ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze externe websites aanvaarden. Voor de inhoud van websites waarnaar links verwijzen, is steeds de aanbieder of beheerder van de pagina's verantwoordelijk. De sites waarnaar de links verwijzen zijn op het moment dat de links tot stand zijn gekomen, gecontroleerd op mogelijke overtredingen. Op het moment dat de links tot stand zijn gekomen, konden er geen overtredingen worden vastgesteld.

Een permanente inhoudelijke controle van de sites waarnaar de links verwijzen is zonder concrete aanknopingspunten voor overtredingen in alle redelijkheid niet mogelijk. Als er handelingen in strijd met de wetgeving worden gemeld, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten:

Het Duitse auteursrecht is van toepassing op de inhoud en het materiaal op deze pagina's die door de beheerders van de site zijn samengesteld. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of samensteller vereist. Downloaden en kopiëren van deze pagina's is alleen toegestaan voor privé en niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze pagina's niet door de beheerder werd samengesteld, wordt het auteursrecht van derden in acht genomen. Met name de inhoud afkomstig van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks een overtreding van het auteursrecht vaststellen, verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als er overtredingen van auteursrechten worden gemeld, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.