Technologie die heel wat kan

Dit is de toekomst

De specifieke eigenschappen van de afzonderlijke bestanddelen van een opslagsysteem zijn van doorslaggevend belang bij prestatie, levensduur en veiligheid. Wij maken daarom uitsluitend gebruik van kwalitatief uitstekende componenten, zoals de krachtige prismatische cellen van onze partner Samsung SDI. Wij hebben bovendien voor de producten uit de A- en E-serie bijzonder efficiënte systemen ontwikkeld om de batterijen aan te sturen bij laden en ontladen van de afzonderlijke cellen.

Bij de A-serie zorgt de TESVOLT Active Battery Optimizer (ABO) voor duidelijk meer performance en duurzaamheid. De TESVOLT Dynamix Battery Optimizer (DBO) bij de E-serie paart maximale power aan groot rendement. In een directe vergelijking onderscheidt zich de A-serie door de bijzondere flexibiliteit die te danken is aan de mogelijkheden tot uitbreiding op moduleniveau.

Overzicht van alle voordelen

Onze componenten

Voor een goed begrip van de constructie van de TESVOLT-batterijopslagsystemen hebben wij de componenten onderverdeeld in drie groepen:

  • fysieke componenten waaruit het batterijsysteem bestaat.
  • componenten voor het batterijmanagement voor een optimalisatie van de performance.
  • toepassingen voor energiemanagement bij de aansturing en bewaking van het opslagsysteem en de gekoppelde systemen (bijv. oplaadpunten, zonnepanelen, warmtekrachtcentrales, etc.).

BATTERIJSYSTEEM
FYSIEKE COMPONENTEN

Ieder TESVOLT-opslagsysteem bestaat uit meerdere prismatische batterijcellen die in afzonderlijke modules geschakeld worden. Iedere module is voorzien van een balanceringssysteem dat laden en ontladen van iedere afzonderlijke cel regelt en bewaakt. Afhankelijk van de totale afmetingen worden de gecombineerde systemen ondergebracht in kasten of containers.

Batterijcellen

Wij gebruiken uitsluitend lithium-NMC-cellen van SAMSUNG SDI die een unieke performance bieden in relatie tot hun functionele en cyclische levensduur. Vanwege hun prismatische structuur zijn ze bovendien zeer stabiel en daardoor ook buitengewoon veilig. De cellen hebben een hoge energiedichtheid voor grote prestaties en bereiken een recyclingspercentage van meer dan 90%.

Batterijmodule

Afhankelijk van model bestaat een module uit 14 of 22 in serie geschakelde batterijcellen en twee stopcontacten die tegen aanraking zijn beveiligd. Aan alle kanten beschermen afdekkingen van kunststof de module tegen mechanische inwerking. Een geïntegreerde ABO/DBO stuurt gericht de laadtoestand van de cellen aan. Bij de batterijopslagsystemen van TESVOLT resulteert dit in een bijzonder hoog rendement van maar liefst 98%.

Active Power Unit (APU)

Dre APU is een ingebouwde bescherming van het batterijsysteem op cel- en moduleniveau en maakt deel uit van het batterijmanagement. De APU maakt communicatie mogelijk met andere apparaten binnen het systeem. Bovendien bewaakt ze de veiligheid, laadtoestand en veroudering van het batterijsysteem.

Kasten/containers

Onze kasten en containers beschermen de batterijopslagsystemen tegen mechanische inwerking. De containers bieden bovendien beschutting tegen weer en wind. De sterke constructie van metaal beveiligt de complete technologie op een compact opstelvlak. Al naargelang uitvoering, gebruik en plaats van gebruik is er actieve of passieve koeling.

BATTERIJMANAGEMENT

Bij het batterijmanagement van de TESVOLT-opslagsystemen horen verschillende hard- en softwaretoepassingen. Deze controleren en beveiligen de toestand en werking van de afzonderlijke componenten van het batterijsysteem. Deze toepassingen verzorgen de communicatie met en binnen het systeem, optimaliseren processen, zijn integrale delen van het veiligheidsconcept en geven de exploitant een volledig inzicht in de gegevens omtrent prestaties en grenswaarden.

BATMON batterijmonitoring

Elk van onze opslag opslagsysteem kan continu worden bewaakt met behulp van de BATMON-software. Deze software visualiseert niet alleen de status van het hele systeem, maar ook van alle batterijmodules en elke afzonderlijke cel. Ons systeem geeft niet alleen de elektrische spanning aan, maar ook de State of Health (SOH) en de State of Charge (SOC). Zo kunnen afwijkingen en defecten vroegtijdig opgespoord en verholpen worden.

Active Battery Optimizer(ABO)

Per batterijmodule monteren wij in onze opslagsystemen van de A-serie een ABO die de lading en ontlading van iedere afzonderlijke cel aanstuurt en bewaakt door een actieve en krachtige balancering. Dit maximaliseert het rendement, verlengt de levensduur van de afzonderlijke cellen en haalt het uiterste uit iedere module.

DynamiX Battery Optimizer (DBO)

Ons tweede balanceringssysteem, dat wij toepassen bij de E-serie, is de DynamiX Battery Optimizer (DBO) die is gebaseerd op Resistance Balancing. Iedere ventilatorfilter van de batterijmodule is opgenomen in de balancing en versterkt zo de prestaties van de celbalancering. Modules en cellen worden actief gekoeld, de cellen worden op een identiek spanningsniveau gehouden. De reducering van de thermische belasting resulteert in een maximale levensduur van de cellen.

ENERGIEMANAGEMENT

Met ons innovatieve TESVOLT-energiemanagementsysteem, dat bestaat uit de TESVOLT Energy Manager en het myTESWORLD-portal is het mogelijk alle energiestromen per seconde te registreren, bewaken en aan te sturen. De instelling van afzonderlijke operationele strategieën maakt het mogelijk om een breed scala aan toepassingen te combineren en het systeem op die manier perfect aan te passen aan de behoeften van handel en industrie. Verschillende installaties kunnen in myTESWORLD-portal worden samengevat om, bijvoorbeeld, microgrids of virtuele energiecentrales te visualiseren (koppeling van sectoren). Met deze allesomvattende benadering is het mogelijk opwekking en verbruik perfect op elkaar af te stemmen. Het EMS is verkrijgbaar als gratis basisversie, maar ook als betaalde professionele versie met veel extra functies, bijvoorbeeld meer transparantie door de evaluatie op de minuut nauwkeurig van gegevens of de multi-use functie.

Meer informatie

TESVOLT Energy Manager

De TESVOLT Energy Manager is de centrale unit van het energiemanagementsysteem. Hij kan ter plekke in de meterkast of via de TESVOLT Backup Control Box worden geïnstalleerd om alle aangesloten verbruikende apparatuur aan te sturen. De Energy Manager verzamelt alle wezenlijke data en optimaliseert de energiestromen.

myTESWORLD-portal

Onze portal is gemakkelijker toegankelijk via de webbrowser. Het biedt de meest uiteenlopende functies om de energiestromen te bewaken en aan te sturen. Deze functies zijn beschikbaar in zowel een gratis basis- als betaalde professionele versie, passend bij de toepassingsgebieden.

  • Realtime dashboard
  • Overzicht van stroomverbruik en -opwekking
  • Gedetailleerde meterstanden voor verbruik en opwekking
  • Energiebalans
  • Verloop van de meetgegevens
  • Energierapporten en gedetailleerde meterstanden (mogen niet gebruikt worden voor facturering)
  • Beheer van oplaadpunten (prioritering, stroomvoorziening )