Gemeentelijk opslagproject

Gemeentes als energieleveranciers

Profiel

Handel:
Publieke sector
Loodgieter:
Arun Construction Services

De beginsituatie

Ook in het Verenigd Koninkrijk schijnt de zon – en nergens zo veel als in het graafschap West Sussex aan de zuidkant van het eiland. In tijden van moeilijke economische omstandigheden en dalende prijzen voor zonnepanelen wordt het gebruik van fotovoltaïsche energie steeds interessanter – en niet alleen voor particulieren. De openbare sector kampt steeds vaker met krappe budgetten. Daarom richten ook zij zich op duurzame en betaalbare stroom.

De uitdaging

Wat kunnen gemeentes echter nog meer uit de zon halen, naast hun eigen verbruik vanuit de openbare infrastructuur voor bijvoorbeeld straatverlichting of de brandweerkazerne? In Engeland is de elektriciteitsmarkt grotendeels gedereguleerd en veel bedrijven hebben de afgelopen jaren nieuwe bedrijfsmodellen opgezet. Vraag- en prijsgeoriënteerde besturingsmodellen met aansluiting op de elektriciteitsmarkt en de daarbij bijbehorende transacties zijn bijzonder interessant voor producenten van zonne-energie.

Tegen deze achtergrond en voortbouwend op de eigen energiestrategie stelde het graafschap West Sussex vervolgens een businesscase op voor een gemeentelijk zonnepark met batterijopslag. In Westhampnett werd er op een voormalige stortplaats een geschikte locatie gevonden. Het graafschap installeerde daar een zonnepark met een capaciteit van 7,4 megawatt (MW). Er werd een lastcontrole-overeenkomst gesloten met energiebedrijf NPower. Zo kon dit bedrijf namens het graafschap inkomsten kan genereren uit arbitragetransacties en inkomsten uit de capaciteitsmarkt.

Om het graafschap in staat te stellen tegen optimale prijzen stroom in te kopen en te verkopen via lastcontrole, heeft het zonnepark krachtige en vooral snelle opslag nodig. Aangezien het gemeentelijke project ook is ontwikkeld om winstgevend te zijn op de lange termijn, kan uitsluitend duurzame en robuuste lithium-ionopslag deze rol vervullen.

Vereisten voor de opslagoplossing:

 • Optimaal vermogen en optimale snelheid voor betrouwbaar netbeheer
 • Duurzaamheid voor een goed rendement op de investering op lange termijn

De oplossing

Al enige tijd voordat de gemeente de aanbesteding toewees, had de gemeenteraad vastgesteld dat TESVOLT-producten zeer geschikt waren voor het project. Gespecialiseerde partner Arun Construction Services heeft twee krachtige TPS 2000-batterijopslagsystemen geïnstalleerd. Deze worden gebruikt in de directe nabijheid van de zonnepanelen en de lokale netaansluiting in het zonnepark bij Westhampnett.

De voordelen

Via het zonnepark van 7,4 MWp genereerde het graafschap al aanzienlijke inkomsten. Momenteel worden al verdere locaties onderzocht voor een uitbreiding van deze activiteiten. De initiële investering van Westhampnett zal zichzelf dankzij de lastcontrole-overeenkomsten en de optimalisatie van het eigen verbruik binnen een paar jaar terugverdienen. De TESVOLT-opslag biedt de volgende functies:

 • Snelle laad- en ontlaadtijd (1C)
  Om te zorgen dat het graafschap balanceringsvermogen kan leveren voor het openbare stroomnet, is er een snelle opslag noodzakelijk. 1 C betekent dat de TPS 2000 binnen één uur volledig geladen of ontladen kan worden.
 • Lange levensduur
  Gebouwd voor gebruik gedurende tientallen jaren met 5000 gegarandeerde volledige cycli. De robuuste batterijcellen van Samsung en één van de meest geavanceerde batterijmanagementsystemen op de markt maken dit mogelijk.
 • Betrouwbare werking
  Internetgebaseerde bewaking van de de gezondheid van het opslagsysteem tot op celniveau biedt een hoge mate van veiligheid voor de langetermijn-investering van het belastinggeld.
 • Zeer hoge efficiëntie
  Een laag eigen verbruik dankzij een efficiënte balancering van de batterijen van 5 W.

Belangrijke cijfers en feiten

Systeem:
On-Grid
Type geheugen:
TPS 2000
Energie/kracht:
4 MWh / 4 MW
Land:
Groot-Brittannië

Hoewel we al enigszins wisten wat we konden verwachten, waren we toch aangenaam verrast door de uitstekende techniek en het uitmuntende vermogen van het TESVOLT TPS-systeem dat we hebben geïnstalleerd.

Kevin Keiley, directeur van gespecialiseerd installatiebedrijf Arun Construction Services

Het eerste zonnepark is gebouwd met een batterijopslag en zonder overheidssubsidies. Hiermee wijzen we lokale overheden de weg, terwijl we tegelijkertijd bewijzen dat zij een leidende rol kunnen spelen als lokale energieleveranciers.

Louise Goldsmith, voorzitter van de districtsraad van het graafschap West Sussex